AKCJE UPRZYWILEJOWANE

Osoby, które kupują akcje uprzywilejow ne, mają zagwarantowane stałe wypłaty zysków (po opodatkowaniu), określone jal stałe dywidendy, w dolarach, tak długo, jak długo korporacja przynosi zysl Oczywiście bezpieczeństwo to ma swoją cenę. J.łśli korporacja ma się dobrze i zys rosną, to posiadacze akcji uprzywilejowanych stale otrzymują swoje stałe płatnoś i nic więcej. Czasami mają prawo wybierania członków rady dyrektorów, któn sprawują nadzór nad działalnością zarządu korporacji.Akcjonariusze, którzy kupują skumulowane akcje uprzywilejowane otrzymuj prawo do odkładania dywidend w latach nierentownych. Dywidendy niewypłacone 2 względu na to, że firma nie przyniosła zysku, zostają zakumulowane i muszą bj wypłacone później, kiedy firma znowu stanie się rentowna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!