AKCJE ZWYKŁE

Natomiast, jeśli przynosi zyski, to nie ma kontroli nad wielkością dywidend. Innymi słowy, część zysku netto firmy musi być przeznaczona na wypłatę dywidend od akcji uprzywilejowanych, a więc nie może być reinwestowana.Akcja zwykła jest to pakiet praw własności do korporacji, który uprawnia inwestora do udziału w zyskach, jakie pozostają po uregulowaniu wszystkich innych zobowiązań. Posiadacze akcji zwykłych dysponują tym, co określa się mianem rezydualnych roszczeń do własności. Nie są uprawnieni do otrzymania dywidend zanim korporacja nie dokona wszystkich wypłat, takich jak-‚podatki, procenty od obligacji oraz dywidendy od akcji uprzywilejowanych. Dywidendy od akcji zwykłych nie są stałe, mogą się zmieniać od zera przez poziom umiarkowany aż do bardzo wysokich w zależności od rentowności korporacji i jej planów reinwestowania zysków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!