BRANE POD UWAGĘ RZĄDU

Rząd musi również brać pod uwagę elastyczność popytu, ponieważ popyt konsumentów na dobra, które mogą być przedmiotem opodatkowania nie jest  niewyczerpalny. Jeżeli rząd podnosi podatek obrotowy na samochody lub biżuterię zbyt wysoko, może doprowadzić do spadku przychodów podatkowych. Wyższy podatek dodany do ceny finalnej wyrobu, może wywołać negatywną reakcję kon­sumentów. Nie przypadkowo więc najwyższym podatkiem obrotowym obciąża się zwykle dobra, na które popyt jest raczej nieelastyczny, takie jak papierosy i alkohol. To samo rozumowanie dotyczy podatków od własności. Wiele dużych miast wykazywało skłonność do niedoceniania elastyczności popytu na działki budowlane. W rzeczywistości główną przyczyną migracji ludności z centrów miast na przedmieścia było dążenie do uniknięcia skutków wzrostu podatków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!