DETERMINANTY ELASTYCZNOŚCI POPYTU

Wyprowadzając się w rejon położony tuż za granicą miasta ludzie byli w stanie zachować wiele korzyści ży< miejskiego bez ponoszenia opłat za nie. Ten ruch mieszkańców miast na przedmieś( obniża popyt na działki budowlane w mieście, podkopując wartość istniejący budynków i niszcząc podstawę dochodów podatkowych miast. Tak więc jeśli zarząd miast dążą do utrzymania poziomu swoich przychodów, muszą starannie kształtów zasady swojej polityki podatkowej. Jak na razie nasza analiza elastyczności zakładała, że konsumenci są w star zareagować na zmianę cen. Jednakże zdolność reakcji konsumentów może być zależ] od różnych czynników, takich jak liczba substytutów, liczba konkurentów prod kujących dane dobro; oraz ilość czasu, który potrzebują konsumenci aby ni’ zareagować na zmianę ceny przez przejście na korzystanie z innych produktów h wytwórców.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!