DLA PRZYCIĄGNIĘCIA KUPUJĄCYCH

Dla przyciągnięcia kupujących, posiadacz obligacji może być zmuszony do ich sprzedaży ze stratą. Z kolei odwrotnie; spadek rynkowej stopy procentowej przyniesie wzrost ceny istniejących obligacji. Oczywiste jest, że maklerzy próbują zarabiać kupując obligacje, gdy ceny są niskie , i sprzedając je, kiedy ceny są’ wysokie. Wymaga, to jednak dokładnego przewidywania przyszłych stóp procentowych. Ze względu natofże obligacje gwarantują inwestorowi stałą stopę procentową oraz wykupów ólcreŚIohym terminie, uważane,są za relatywnie bezpieczną formę inwestowania. Bezpieczeństwo, jakie oferują obligacje, umożliwia firmom uzyskanie potrzebnego kapitału pieniężnego po niższych stopach procentowych – jest to głów zaleta obligacji z punktu widzenia firmy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!