DLACZEGO ISTNIEJĄ FIRMY?

Niestety, poleganie na zewnętrznych źródłach dostaw może być kosztowne, co wyjaśnia dlaczego tylu ekonomistów przewiduje, że puste korpora­cje nie zdominują wielu dziedzin wytwarzania. Patrząc od wewnątrz, firmy są w istocie nieryn- kowymi organizacjami, które polegają w znacznym stop­niu na wydawaniu i egzekwowaniu poleceń (w przeci­wieństwie do negocjacji) prowadzących do realizacji zadań. Firmy są wyspami rozkazodawstwa w gospodarce rynkowej. Firmy mogą istnieć z wielu powodów, ale podstawową przesłanką ich- istnienia jest redukcja kosztów ponoszonych przy realizacji transakcji rynkowych.Choć zjawisko to jest często pomijane lub ig­norowane w konwencjonalnej teorii produkcji, transak­cje zawierane i realizowane na rynku są kosztowne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!