DOKŁADNE PORÓWNANIA

Współczynniki elastyczności umożliwiają ekonomistom dokonywanie dokład­nych porównań. Popyt o współczynniku elastyczności równym 1,75 jest bardziej elastyczny niż popyt o współczynniku elastyczności równym 1,55. Popyt o.  współczynniku 0,25 jest bardziej nieelastyczny niż popyt o współczynniku 0,78.Choć współczynniki elastyczności są użyteczne w wielu sytuacjach, ich dokładność zależy od danych, które są częstokroć niezbyt ścisłe. W rzeczywistym świecie działają stale zmieniajace się pozacenowe zmienne, które wpływają na to, ile danego dobra konsumenci chcą nabyć. Skrajnie trudne jest oddzielenie wpływu zmian cen od wpływu wszystkich innych „ sił działających na rynku. Małe różnice współczynników elastyczności mogą raczej odzwierciedlać niedoskonałości analizy statystycznej niż różnice sposobu reagowania konsumentów na zmiany ceny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!