EKONOMIŚCI KLASYCZNI

Ekonomiści klasyczni – Smith, Ricardo, Mili oraz Marks –  koncentrowali się głównie na kwestii długookresowego wzrostu i rozwoju gospodarki rynkowej. Dokąd zmie­rzała gospodarka było równie ważne, jak jej kondycja w danym momencie. Nastawienie ekonomistów zmieniło się radykalnie równolegle z tzw. rewolucją marginalis- tyczną z lat 1870-tych. Marginałiści zajęli się problemem efektywnego wykorzystania i dystrybucji istniejących zasobów. Kwestia efektywności zepchnęła zagadnienie długookresowego wzrostu na dalszy plan.Zasady ekonomii politycznej (1871) Williama Stan- leya Jevons’a były pierwszą znaczącą pracą w języku angielskim, która stosowała zasady marginalizmu.  Jevons sformułował podstawowy problem ekonomii na­stępująco:  Mając daną liczbę ludności, posiadającą różnorodne potrzeby i możliwości produkcyjne oraz pewien obszar ziemi i innych źródeł surowców, znaleźć taki sposób zastosowania siły roboczej, który zmaksymalizuje użyteczność produktu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!