JAKIKOLWIEK KOSZT

Koszt zmienny jest to jakikolwiek koszt, który zmienia się wraz ze zmianą poziomu produkcji.’ Koszt zmienny obejmuje płace (pracowników można łatwo zatrudnić lub też zwolnić po stosunkowo krótkim okresie wypowiedzenia), materiały, majątek ruchomy i zaopatrzenie biurowe. Całkowite koszty zmienne (total variable cost – TVC) wzrastają wraz ze wzrostem poziomu produkcji.’Całkowite koszty stałe i całkowite koszty zmienne razem wzięte dają koszty całkowite. Koszty całkowite (total cost – rC) stanowią sumę kosztów stałych i kosztów zmiennych przy każdym poziomie produkcji.TC = TFC + TVC ,Zawarte w kolumnach  dane obrazują koszty stałe, zmienne i całkowite przy różnych poziomach produkcji. Całkowite koszty stałe wynoszą niezmiennie $ 100 przy wszystkich poziomach produkcji .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!