JEDNA Z METOD

Jedną z metod jest dzielenie ceny zakupu jednostki wyposażenia przez oczekiwany, użyteczny okres eksploatacji w latach. Metoda ta jest określona ja^ metoda amortyzacji liniowej (proporcjonalnej). Bez względu na sposób obliczaj amortyzacja reprezentuje wydatek na papierze, a nie z kieszeni, stąd ustawodawstw które zmniejsza liczbę lat, w czasie których dana pozycja aktywów podlega amortyzaf prowadzi do wzrostu kosztów amortyzacji zmniejszając zyski firmy na papierze, lę zwiększając całość funduszy (zysk po opodatkowaniu plus amortyzacja), które moż reinwestować.Zysk księgowy  to zysk wykazany w księgach rachunkowych firmy. Zysk księgowy należy odróżnić  prawdziwego, ekonomicznego zysku firmy. Zysk ekonomiczny jest to kwota, ja zostaje po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów, łącznie z koszt alternatywnym kapitału i kosztu ryzyka utraty pieniędzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!