KLUCZ DO ZAGADKI

Jeśli każdą z tych dziesiątych części nazwiemy przyrostem, będziemy mogli stwierdzić, że każdy przyrost ilości pożywienia jest mniej    niezbędny lub zawiera mniej użyteczności niż poprzedni. Stosując analizę użyteczności krańcowej, Jevons roz­wiązał paradoks gnębiący Adama Smith’a. Woda, nie- zbędna do życia, jest bardzo tania, podczas gdy diamenty, których posiadanie nie jest warunkiem życia, osiągają olbrzymie ceny. Kluczem do tej zagadki, wg Jevons’asjest fakt, że ceny zdeterminowane są przez krańcową wartość produktu. W większości krajów świata, woda występuje w dużo większych ilościach, w stosunku do popytu rynkowego, niż diamenty.Zainteresowania Jevons’a obejmowały też matema­tykę i nauki przyrodnicze, w tym chemię, metalurgię i biologię. Jego badania obejmowały szeroką problema­tykę, od badań statystycznych przedstawionych w roz­prawie pt. Kwestia węgla (1865) do bardziej teoretycz­nych zagadnień, którym poświęcił prace pt. Czysta logika (1863) i Zasady nauki (1874).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!