KLUCZOWA KWESTIA

Kluczową kwestią jest sposób ustalania poziomu produkcji dającego maksimum zysku. Innymi słowy chcemy wiedzieć, jaki poziom produkcji wybierze firma dążąca do maksymalizacji zysku. Choć pojęcia kosztu stałego, zmiennego i całkowitego są istotnymi miernikami charak­teryzującymi sytuację przedsiębiorstwa, nie mają one wielkiej użyteczności dla określenia poziomu produkcji umożliwiającego maksymalizację zysku (lub minimali­zację strat). Aby ustalić tę wielkość jak również aby oszacować straty lub zyski, trzeba nam czterech dodatkowych miar kosztów:  kosztu krańcowego, przeciętnego kosztu stałego, przeciętnego kosztu zmiennego oraz  przeciętnego kosztu całkowitego.  Miary te naniesione na wykres dają nam strukturę kosztów firmy. Struktura kosztów to sposób, w jaki różne miary kosztów (koszt całkowity, całkowity koszt zmienny itd.) zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji. Te cztery miary kosztów obejmują wszystkie rodzaje kosztów związane z produkcją, włącznie z kosztem ryzyka i kosztem alternatywnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!