KOSZT FINANSOWY

Koszt finansowy jest to wydatek pomniejszony o redukcję podatków, jaką firma otrzymuje w związku z wydatkami.Zyski po opodatkowaniu są dla właściciela ważniejsze niż zyski przed opodat­kowaniem. Jeśli podatki zabierają zbyt dużą część zysków firmy, to firma może zrekompensować związane z tym straty dochodów przez podniesienie cen. W tej sytuacji konsumenci będą płacić część podatku dochodowego korporacji, dokonując zakupów jej dóbr i usług. (To, jaka część podatku obciąży konsumenta, zależy częściowo od intensywności konkurencji na rynku, na którym działa firma. Zostanie to jeszcze omówione później)  .Amortyzacja budynków i wyposażenia przedsiębiorstwa może być obliczana w różny sposób.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!