KOSZT UTOPIONY

Koszt utopiony to koszt poniesiony – przeszły. Ekono-, miści definiują koszty poniesione w przeszłości jako koszty historyczne, na wielkość których nie można wpłynąć przy pomocy bieżąco podejmowanych decygi. Takie koszty pozostają poza sferą możliwych wyborów. Czy racjonalnie działająca maksymalizująca zysk firma będzie podejmować swe bieżące decyzje w oparciu o po­niesione kiedyś w historii przez nią koszty? ’Być może przykład ułatwi zrozumienie lej kwestii. Załóżmy, że przedsiębiorstwo poszukujące ropy naftowej kupuje prawo do eksploatacji złóż mineralnych na kon­kretnym terenie za 1 min. dolarów. Po kilku miesiącach wierceń firma dochodzi do wniosku, że nie ma tam ropy (ani innych wartościowych złóż mineralnych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!