KOSZTY UTOPIONE W KOLEJNICTWIE

Historycznie rzecz biorąc, znaczna część inwestycji kole­jowych związana była z wydatkowaniem sum na majątek trwały – koszty stałe, które w krótkim okresie nie ulegają zmianie wraz ze zmianą wiełkości produkcji. W pierw­szych latach dwudziestego wieku szacowano, że koszty stałe stanowiły około 75% całkowitych kosztów kolejnic­twa. Później dokonywane szacunki podawały, że stano­wiły one 40-50 procent.  Znaczną część stałych kosztów w transporcie kolejo­wym stanowią wydatki na tereny kolejowe – szerokie na 25-60 metrów korytarze, wzdłuż których kłaetóone są tory. Większość linii kolejowych nabyła tę ziemię i  zapłaciła za przygotowanie go do kładzenia torów wiele lat temu, być może jeszcze w ubiegłym wieku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!