KOSZTY W KRÓTKIM OKRESIE

Do wytworzenia jakiegokolwiek dobra czy usługi ,potrzebny jest czas. Dlatego też jakikolwiek poziom produkcji musi być ustalony w odniesieniu do jakiegoś przyjętego ogólnie okresu czasu. Co ważniejsze, koszty ponoszone przez firmę zmieniają się- w czasie. A więc jeśli myślimy o kosztach, musimy jasno określić okres czasu, do którego się odnoszą. Z powodów, które staną się jasne w miarę kontynuowania niniejszego wywodu, ekonomiści mówią o kosztach biorąc pod uwagę raczej możliwość dokonywa­nia zmiany ich poziomu, niż liczby miesięcy czy lat, które są potrzebne by się zwróciły. Choć w długim okresie poziom wszystkich kosztów może zostać zmieniony, w krótkim okresie przedsiębiorstwa mają mniejszą możliwość wywierania wpływu na ich poziom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!