MIMO OGROMNYCH WYSIŁKÓW

Ale mimo ogromnych wysiłków wielu naukowców śledzących to zjawisko, brakuje do­wodów na to, że zmiany deficytu prowadzą do wyższych stóp procentowych,, zwłaszcza na tyle wyższych, by wpłynęło to na zmniejszenie inwestycji.  Według powszechnego sądu duże deficyty budżetowe-   i wynikający, w konsekwencji wzrost realnej wielkości długu publicznego – prowadzą do wzrostu realnych stóp procentowych i wypychają inwestycje prywatne. Efekt wypychania spowodowany deficytami jest z gruntu mi­tem, który potęguje się przez jego ciągłe powtarzanie. Nie znajduje on oparcia w teorii ekonomicznej ani w bada- i niach empirycznych.W świetle przyczyn naszych ostatnich deficytów oraz – tego, za ćo one nie odpowiadają, trudno usprawiedliwić  ostatnio występującą narodową obsesję.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!