PORÓWNYWANIE KOSZTÓW

Aby móc porównać przyszłe koszty i korzyści z kosztami i korzyściami ponoszonymi i uzyskiwanymi obecnie, musimy je uaktualnić. Wartość uaktualniona jest to wartość przyszłych kosztów i korzyści wyrażona w jednostkach pieniężnych o  dzisiejszej sile nabywczej. Zwykła procedura obliczania wartości uaktualnionej— nazywana dyskontowaniem — polega na uwzględnianiu odsetek, które możnaby : uzyskać (lub które trzeba byłoby zapłacić) gdyby pieniądze były otrzymane (lub należne) dzisiaj a nie w jakimś punkcie w przyszłości.Jeśli występuje pewien stopień niepewności co do tego, czy przyszłe korzyści lub też koszty zostaną rzeczywiście poniesione lub uzyskane, trzeba dokonać kolejnych przeliczeń.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!