POTWIERDZENIE W BADANIACH

Ostatnio przep­rowadzone badania potwierdziły, że te kraje niżej roz­winięte , które zapewniają swoim przedsiębiorcom naj­większą swobodę działania, zanotowały najwyższe stopy wzrostu gospodarczego. Lokalni, krajowi przedsiębiorcy w niżej rozwiniętych krajach tworzą – swe własne możliwości zamiast oczekiwać, że rząd stworzy je dla nich. Nisze, które znajdą na swych rynkach różnią się od tych, które znajdują przedsiębiorcy w rozwiniętych kra­jach, i tylko oni są w stanie je dostrzec. Jeśli ma nastąpić transfer technologii z kraju rozwiniętego do kraju,o niższym poziomie rozwoju, to właśnie lokalny przed­siębiorca musi zaadoptować tę technologię do szczególnych wymagań lokalnego rynku i specyfiki lokalnej siły roboczej danego regionu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!