PRZY WDRAŻANIU NOWYCH TECHNOLOGII

Przy wdrażaniu nowych technologii, koszty które określają kształt i położenie krzywych podaży, ulegaja zmianie.  Przedsiębiorcy tworzą raczej chaos na rynku niż wywołują jego ruch w kierunku równowagi.Rola przedsiębiorcy w osiąganiu równowagi makro­ekonomicznej bywa niejednokrotnie niezauważana. John Maynard Keynes zwracał uwagę na kluczową rolę od­grywaną przez przedsiębiorców w określeniu poziomu produkcji i zatrudnienia w gospodarce. Oczekiwania i działania przedsiębiorców stanowią kluczowy element determinujący decyzje inwestycyjne. Tym niemniej zbyt często analiza makroekonomiczna skupia swą uwagę na zmianach inwestycji wywołanych zmianami stóp procen­towych spowodowanymi manipulowaniem globalnym popytem przy pomocy polityki pieniężnej i fiskalnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!