REORGANIZOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsiębiorcy  mogą reorganizować istniejące przed­siębiorstwa w nowy, twórczy sposób. Henry Ford połączył pomysł na samochód z zasada produkcji na taśmie montażowej. Czyniąc to, obniżył koszt samo­chodów, zamieniając zabawkę bogatych w sprzęt codziennego użytku dostępny prawie wszystkim, likonomistom trudno jest ujmować przedsiębiorców w tworzonych teoriach. Przedsiębiorczość nie daje się łatwo wpasować w nasze modele ekonomiczne. Równo­waga mikroekonomiczna zakłada istnienie znanych krzy­wych podaży i popytu na ustalonych rynkach. Gdy przedsiębiorcy wprowadzają nowe technologie, krzywe podaży ulegają znacznym przekształceniom, jeśli nie są całkowicie zastępowane nowymi krzywymi. Przedsiębio­rczość niekoniecznie wywołuje ruch rynku w kierunku punktu równowagi – może ona doprowadzić do znisz­czenia równowagi przez stworzenie zupełnie nowego układu zależności rynkowych, które nie istniały w ogóle przed podjęciem działania przez przedsiębiorcę

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!