RÓWNOŚĆ PRAW

Równość praw konstytucyjnych ” połączone z nierównością- uprawomocnionych i faktycznych możliwości, prowadzi nieuchronnie do supremacji sztu­cznie stworzonych bytów nad realnymi j ludźmi. Na koniec jeszcze o ironio: według Sądu Najwyższego kor­poracje mają konstytucyjne] prawo do patentowania żywych istot takich jak będących wynikiem zabiegów inżynierii genetycznej sztuk bydła, trzody chlewnej, kurcząt i, być może kiedyś, humanoidów. Nie chodzi tutaj o to, by powiedzieć, że korporacje winny mieć wyłącznie prawa wynikające z przepisów statutowych ustalonych przez stany, które je powołują.Koniecznym jest natomiast uznanie konstytucyjnej zasa­dy o uprzywilejowanym traktowaniu jednostki w stosun­ku do korporacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!