SPOSÓB MIERZENIA KOSZTU

Pieniądz jest jednak tylko sposobem mierzenia kosztu; sam z siebie nie jest kosztem. Buty, które nosisz mogły cię kosztować 50 dolarów (koszt pieniężny), ale rzeczywistym kosztem (kosztem alternatywnym) jest wartość tego, co mogłeś kupić w ich miejsce. Koszt pienięjny jest pieniężną miarą nieuzyskanych w. momencie dokonywania wyboru korzyści z najbardziej atrakcyjnej, ale pominiętej alternatywy. Gdy ekonomiści stosują pojęcie kosztu mają na myśli rzeczywisty koszt, czyli koszt alternatywny. Mogłeś kupić tuzin puszek napojów chłodzących lub też złożyć $50 w banku na rachunku z myślą o wykorzystaniu w przyszłości. Każda z tych opcji byłaby sensowną alternatywą kupienia butów. Chodzi o to, że kosztem butów dla ciebie jest wartość najbardziej atrakcyjnego ale pominiętego wariantu, czy byłyby to napoje chłodzące czy też przyszłe wykorzystanie pieniędzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!