STOSOWANE ZASADY RZĄDU

Stosowane   są również zasady rządu federalnego.Prawo wykonawcze nr 12291 stwierdza że jeśli Kongres się nie sprzeciwi, „działania regulujące nie mogą być podjęte, chyba, że potencjalne korzyści, które mogą z tych działań wyniknąć dla społeczeństwa, przewyższają potencjalne straty”.Dokonywanie takiej analizy kosztów korzyści oznacza, że agencje rządowe, muszą przed­stawić wartość ludzkiego życia w dolarach – a czasem’ i centach. Federalny Zarząd Lotnictwa, po przeanalizowaniu kosztów i korzyści wynikających z nowych reguła- ęji prawnych, orzekł ustami swego rzecznika, Johna Ledera iż życie ludzkie warte jest $650.083, owe $83 to Y-wynik inflacji. .

 

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!