SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA

Celem tych szczególnych postanowień podatkowy’ jest niedopuszczenie do wykorzystywania korporacji jako parasola ochronnego prz opodatkowaniem czy też jako środka Uniknięcia podatku). Zyski korporacji opodatkowane dwukrotnie, raz jako dochody korporacji oraz po wypłaceniu dywidei właścicielom jako ich dochody indywidualne (Małe, rodzinne korporacje mogą unikn podwójnego opodatkowania przez podniesienie płac menadżerom – właściciele i obniżenie w ten sposób zysków korporacji. Mogą również działać w oparć o  „podrozdział S”, który , pozwala na opodatkowanie ich zysków jako dochodt indywidualnych).W sumie jednakże dodatnie strony korporacji mogą przeważać nad ujemnyi Korporacje stanowią obecnie dominującą formę organizacji gospodarczych w Stana Zjednoczonych, gdyż stwarzają najlepsze możliwości gromadzenia kapitału p niężnego dla rozwoju i prosperowania firmy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!