SZTYWNOŚĆ UMÓW O PRACĘ

W odpowiedzi na te zarzuty teoretycy racjonalnych oczekiwań mogą stwierdzić, iż doświadczenie nauczy przywódców związkowych opracowywania takich umów o pracę, które będą dopuszczały korektę płac w stosunku do inflacji, łącznie z zapisami o automatycznym wzroście płac ż powodu wzrostu kosztów utrzymania. Chyba najbardziej dyskutowaną propozycją uelastycznienia płac jest koncepcja tzw. gospoda­rki partycypacyjnej profesora Martina L. Weitzmana z MIT.Chociaż propozycja Weitzmana miała złagodzić wpływ spadku zagregowanego popytu na bezrobocie, może, jeśli okaże się skuteczna, posłużyć do utrzymania znaczenia pozycji teorii racjonalnych oczekiwań. Gospodarka partycypacyjna oznacza sposób podziału zysku w dwuczęściowym systemie wynagrodzenia, zgodnie z którym część płacy pracownika jest niezależna od rentowności przedsiębiorstwa, a część jest zależna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!