W PROCESIE TWORZENIA FIRM

Ludzie muszą poświęcać czas, energię i pieniądze by zawrzeć transakcje rynkowe, jak również by zapewnić wykonanie zawartych; kontraktów. Takie koszty, określane mianem kosztów transakcyjnych są szczególnie wysokie, jeśli transakcje zawierane są między stronami, które oddalone są.o setki lub tysiące mil, ponieważ wykonanie kontraktu zajmuje znaczny. okres czasu. W konsekwencji firmy utrzymują wewnętrzne wydziały produkcji i usług dla uniknięcia stałych kosztów transak­cji zawieranych z zewnętrznymi firmami. A więc firmy zmniejszają koszty transakcyjne zastępując transakcje rynkowe hierarchiczną strukturą wydawania poleceń; zmniejszenie kosztów umożliwia zwiększenie zysków przedsiębiorstw. W procesie tworze­nia firm, wiele korzyści wynikających z konkurencji rynkowej może przepaść, ale przypuszczalnie firmom udaje się przetrwać dzięki zmniejszeniu, kosztów transak­cyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!