WŚRÓD INNYCH ROZWAŻAŃ

Wśród innych rozważań, intensywność brania przez kierownictwo pod uwagę zewnętrznych źródeł zaopat­rzenia, będzie zależała od konkurencyjności rynku na pośrednie części i usługi. Konkurencyjność rynków pro­duktów finalnych i pośrednich będzie zależeć od kosztów transakcyjnych. Na koszty te, z kolei, mogą mieć wpływ takie czynniki jak koszty komunikacji i. transportu, ponoszone tak przez wewnętrznych jak i zewnętrznych dostawców. Zmiany konkurencyjności rynku produktu finalnego mogą wpłynąć na kierowników by zwiększyli staranność nadzoru nad pracą swych podwładnych i po­szukiwali alternatywnych, zewnętrznych źródeł dostaw surowców a nawet usług – na przykład prowadzenia księgowości lub działalności reklamowej. Analogicznie, ekonomiści mogą uznać, że rosnące poleganie przed­siębiorstw przemysłu przetwórczego na usługach zewnętrznych może być wywołane rosnącą globalną konkurencyjnością na rynkach wyrobów > przemysłu przetwórczego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!