WZROST GOSPODARCZY

Wzrost gospodarczy rzadko kiedy jest wynikiem planowania przez agendy rządowe wysokiego szczebla, ale jest raczej wynikiem działania tysięcy przedsiębiorców z których każdy reagu­je na unikalne możliwości występujące w ich społe­czeństwie. W Bangladeszu pożyczki w wysokości kilku dolarów zaledwie udzielane tubylczym kobietom na rzecz stworzenia chałupniczej wytwórczości doprowadziły do . stworzenia setek nowych stanowisk pracy.O    ile osobiste korzyści materialne stanowią ważny czynnik motywujący przedsiębiorców, ważniejszym jest jednak poczucie samorealizacji i niezależności. Przedsiębiorca nie mierzy sukcesu wyłącznie w kategoriach maksymalizowanego zysku. Makroekonomiczne modele wyjaśniające zachowanie przedsiębiorstw wyłącznym skupieniem się na maksymalizacji zysku nie trafiają \ w sedno. Większość nowych przedsięwzięć traci pieniądze conajmniej w czasie pierwszych kilku lat funkcjonowa­nia! Przedsiębiorcy nie dążą do maksymalizacji krótkote­rminowych zysków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!