Z PUNKTU WIDZENIA KORPORACJI

Inaczej niż obligacja, akcja uprzywilejowana nie uprawnia właścicieli do uzys kania spłaty funduszów zainwestowanych w korporacji. Dywidendy są wypłacont posiadaczom akcji dopiero po wypłaceniu procentów posiadaczom obligacji dane korporacji * gdyż procenty muszą być płacone nawet jeśli korporacja przynosi straty Z tego względu akcje uprzywilejowane są uważane za bardziej ryzykowną form< inwestycjifhiż obligacja, a dywidendy, jakie te akcje przynoszą są zwykle wyższe w stosunku do zainwestowanych funduszy, niż oprocentowanie obligacji. Akcja uprzywilejowana jest jednakże bardziej bezpieczna niż akcja zwykła. Z punktu widzenia korporacji akcje uprzywilejowane są środkiem gromadzenia funduszy, które nie” muszą być spłacane. Firma nie musi płacić dywidend, jeśli jest nierentowna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!