Z PUNKTU WIDZENIA PRZEDSIĘBIORSTW

A więc z punktu widzenia przedsiębiorstw transportu drogowego wymagania ICC 0 konieczności pokrywania przez stawki ptaewozowe całkowitych kosztów przewozu miały sens. Ale z punktu widzenia kompanii kolejowych wymagania te były katas- rofalne. Nakazując utrzymywanie wysokich stawek w ko­lejnictwie ICC umożliwiła przedsiębiorstwom transportu drogowego konkurowanie z przewoźnikami kolejowymi zwiększenie ich udziału w rynku przewozowym.W 1958r., po szeroko zakrojonym wysiłku wywiera­nia nacisku na członków Kongresu przez lobby kolejowe, Kongres zmodyfikował treść ustawy o transporcie . międzystanowym .Poprawka nakazywała ICC przyjęcie odpowiednich ustaleń, by” stawki przewoźnika były 7 ustalane na poziomie zapewniającym rentowność prze­wozom realizowanym przez przedsiębiorstwa jakiegokol­wiek innego rodzaju transportu”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!