ZASADNICZY ELEMENT

Zatem, zasadniczym elementem, który mógłby . dalej zmniejszyć deficyt jest obniżenie stóp procentowych, czy to z powodu osłabionych oczekiwań inflacyj­nych czy też pod wpływem obniżonych realnych stóp procentowych. Moja prognoza deficytu budżetowego w wysokości 170 mld dolarów w roku budżetowym 1986 kontrastuje z szacunkiem Congressional Budget Office, dokonanym ubiegłego lata na kwotę 200 – 210 mld dolarów (liczbę tę . zrewidowano w górę, ale nowy , system księgowania prognozy wzrostu gospodarczego powoduje,, że stare obliczenia są bardziej aktualne dla analiz porównaw­czych). Zasadniczo prognoza CBO sporządzona jest przy uwzględnieniu danych programów wydatków i opodat- kowania, podczas gdy moja prognoza uwzględniła praw­dopodobne reakcje Kongresu. Innymi słowy, widzę pew- ne połączenie cięć wydatków i wzrostu podatków, które . wyniosą 30 – 40 mld dolarów w 1986 roku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!