ZMIANA STRUKTURY PRODUKCJI KRAJOWEJ

Wielu teoretyków racjonalnych oczekiwań konkluduje, iż polityka fiskalna i monetarna nie odnosi skutków ani w krótkim, ani w długim czasie, ale krytycy protestują przeciwko takiemu sformułowaniu, zwracając uwagę na to, iż jeśli działanie państwa zmienia strukturę popytu i względne ceny dóbr i usług, to muszą one w sposób konieczny wpłynąć na zmianę struktury produkcji krajowej. Na przykład, ekspansywna polityka monetarna może obniżyć stopy procentowe (przynajmniej w okresie krótkim), co zwiększy inwestycje. Takie zmiany w strukturze produkcji w sposób konieczny wywrą długofalowy wpływ na wielkość produkcji krajowej. Na przykład, zmniejszenie inwestycji prywatnych z powodu wzrostu wydatków państwowych może oznaczać zmniejszenie przyszłego krajowego zasobu kapitału, produktywności i wielkości dochodu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Tomasz Kowalski i od wielu lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj się pojawiają będą choć trochę przydatne i pozwolą Ci dokonać właściwych wyborów Zapraszam do czytania!